Projekt UnijnyFirma Drew – Kon Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn.:

„Wsparcie rozbudowy infrastruktury centrum turystycznego firmy Drew - Kon Sp. z o.o. szansą na promocję akweduktu w miejscowości Fojutowo jako unikalnej atrakcji regionu kujawsko - pomorskiego”.

 

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest stworzenie Centrum Turystyczno – Wypoczynkowego, umożliwiającego pobyt w ok. 100 osób, poza obszarami miejskimi wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W skład przedsięwzięcia wchodzą następujące zadania:

 • Wewnętrzna rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku stajni z pomieszczeniami inwentarsko – gospodarczymi, wozownią, częścią socjalną i pokojami gościnnymi na budynek turystyczno – konferencyjny wraz z niezbędnymi urządzeniami.
 • Budowa infrastruktury rekreacyjnej tj. placu zabaw, dwóch kortów tenisowych oraz boiska do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka).
 • Budowa trzech budynków mieszkalnych z pokojami gościnnymi wraz z niezbędnymi urządzeniami.
 • Budowa budynku inwentarsko – gospodarczego (stajnia) wraz z niezbędnymi urządzeniami.

 

W ramach projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki planowanych produktów:

 1. Liczba wspartych przedsiębiorstw -1,00 szt.,
 2. Liczba nowych produktów turystycznych - 22,00 szt.,
 3. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 8,00 szt.
 4. Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1,00 szt.,
 5. Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji - 36,00 szt.,
 6. Liczba dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno – sportowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 1,00 szt.,
 7. Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy noclegowej - 4,00 szt.,
 8.  Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy noclegowej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 4,00 szt.,

 

Ponadto, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną osiągnięte następujące wskaźniki planowanych rezultatów:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki - 21,00 szt.,

 

Pozostałe rezultaty projektu związane z zwiększonym ruchem turystycznym zostaną zrealizowane przez firmę Drew – Kon Sp. z o.o. do listopada 2014 r., zgodnie z terminem wskazanym w sekcji H.1 wniosku o dofinansowanie.

 

Okres realizacji inwestycji: czerwiec 2009 – listopad 2013 r.

 

Ostateczne dane finansowe całego projektu:

 1. Całkowita wartość projektu:        6.727.338,64 PLN
 2. Wydatki kwalifikowalne:              4.410.740,00 PLN
 3. Kwota dofinansowania:               2.205.370,00 PLN, w tym:
 • Środki EFRR:                            1.874.564,50 PLN
 • Środki budżetu państwa:          330.805,50 PLN
 1. Wkład własny:                             4.521.968,64 PLN

 

Dofinansowanie dla projektu
pozyskała firma:

Wirtualna wycieczka

Galeria zdjęć: