Projekt UnijnyFirma Drew – Kon Sp. z o.o.

 

zrealizowała projekt nr RPKP.04.03.00-04-025/13, pod nazwą:

 

Wdrożenie innowacyjnych e-usług turystycznych poprzez stworzenie nowoczesnej platformy internetowej
firmy Drew – Kon Sp. z o.o.

 

Powyższe zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

 

Informacje o projekcie

 

Przedmiotem wsparcia jest uruchomienie nowoczesnej platformy internetowej firmy Drew – Kon Sp. z o.o. Narzędzie to wspiera część działalności wnioskodawcy związanej z prowadzeniem kompleksu turystycznego Fojutowo.

 

Nowa platforma internetowa oparta jest na pięciu głównych systemach, tj.:

 1. System rezerwacji miejsc w dowolnym obiekcie ośrodka (hotel, domy noclegowe, basen kryty, basen otwarty, stok narciarski, plac zabaw, korty tenisowe, boiska do gier zespołowych). System wprowadził następujące korzyści:
 • Możliwość dokonywania płatności drogą on-line za rezerwację,
 • Możliwość rezerwacji internetowej z przedpłatą (czyli dokonanie płatności w postaci zaliczki),
 • Możliwość zobaczenia zdjęć lub panoramy 360o wybranego obiektu przed dokonaniem rezerwacji,
 • Możliwość generowania potwierdzeń rezerwacji np. w formie PDF-u.
 • Możliwość jednoczesnej rezerwacji na kilka obiektów i kilka usług np. na stok narciarski, basen i pokój hotelowy z opcją jacuzzi. W takiej sytuacji generowane jest jedno potwierdzenie z wszystkimi zarezerwowanymi „produktami”.

 

 1. System zakupu biletów na dowolną usługę (hotel, domy noclegowe, basen kryty, basen otwarty, stok narciarski, plac zabaw, korty tenisowe, boiska do gier zespołowych). System wprowadził następujące korzyści:
 • Zakup biletów z możliwością płatności on-line,
 • Możliwość generowania biletów i potwierdzeń np. w formie PDF-u.
 • Możliwość jednoczesnego zakupu  biletów na kilka obiektów i kilka usług np. na basen otwarty, plac zabaw i kort tenisowy. W takiej sytuacji generowany jest jeden bilet z wszystkimi zakupionymi „produktami”.

 

 1. System wypożyczania sprzętu zimowego i letniego (narty, deski snowboardowe, łyżwy, kajaki, rowery, itp.). Usługa ta oparta jest na możliwości zarezerwowania dowolnego sprzętu, zgodnie z własnymi wymogami i preferencjami (marka, typ, model, rozmiar, ilość sztuk, itp.). Wypożyczane urządzenia mogą być wykorzystywane przez klientów na terenie ośrodka lub poza nim (np. wyjazd w góry). System wprowadził następujące korzyści:
 • Wypożyczenie sprzętu z możliwością płatności on-line,
 • Możliwość zobaczenia zdjęć lub panoramy 360o wybranego obiektu przed dokonaniem rezerwacji,
 • Możliwość odbioru osobistego lub za pośrednictwem kuriera.

 

 

 1. System bieżącego podglądu wizyjnego i wirtualnej wycieczki. Aplikacja stworzyła możliwość oglądania na żywo przez odwiedzających podglądu z zespołu 5 kamer internetowych, które prezentować będą widok na: hotel, domy noclegowe, basen kryty, basen otwarty, stok narciarski, plac zabaw, korty tenisowe, boiska do gier zespołowych i widok ogólny. Ponadto, przygotowana została dokumentacja fotograficzna, która wykorzystana została do stworzenia wirtualnej wycieczki po zajeździe Fojutowo. Panoramy wykonane zostały zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Ich automatyczne wyświetlanie na platformie internetowej uzależnione jest od pory roku i aktualnego sezonu turystycznego.

 

 1. System meteorologiczny i bieżącej temperatury w poszczególnych obiektach ośrodka. System wprowadził następujące korzyści:
 • Możliwość uzyskania informacji o aktualnej temperaturze, ciśnieniu powietrza i sile wiatru w ośrodku,
 • Możliwość uzyskania informacji o bieżącej temperaturze wody w basenach.
 • Możliwość zobaczenia prognozowanej pogody na kolejne dni (szczególnie przydatne dla osób planujących skorzystanie ze stoku narciarskiego).

 

Dane finansowe

Całkowita wartość inwestycji:                                          507.990,00 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:                      199.802,70 PLN
Budżet Państwa:                                                             35.259,30 PLN
Wkład własny:                                                                272.928,00 PLN

Termin realizacji inwestycji: kwiecień 2013 r. – czerwiec 2015 r.

 

W związku z realizacją projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

 

Wskaźnik planowanych produktów

 

 1. Liczba nowych e-usług - 5,000 szt.
 2. Liczba uruchomionych portali - 1,000 szt.
 3. Liczba uruchomionych serwerów - 1,000 szt.
 4. Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji - 1,000 szt.
 5. Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji - 12,000 szt.
 6. Liczba uruchomionych aplikacji - 1,000 szt.
 7. Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych - 1,000 szt.
 8. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 1,000 szt.
 9. Liczba wspartych przedsiębiorstw - 1,000 szt.

 

Wskaźnik planowanych rezultatów

 1. Liczba nowych usług elektronicznych świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa - 5,000 szt.
 2. Liczba osób korzystających z usług on-line - 1.000,000 os.