Stok już otwarty!
czynny dziś 31.01-sobota od godz. 11.00

01.02-niedziela od godz.11.00

warunki dobre - zapraszamy!!!!

Wirtualna wycieczka - basen kryty