Zamówienia Publiczne

1. Wzmocnienie konkurencyjności firmy Drew – Kon Sp. z o.o. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego wyrobu regionalnego